Afspraak maken halen / brengen

Voor het ophalen en wegbrengen van het voertuig moet altijd een verzoek worden ingediend.

Als huurder krijg je een inlogcode voor onze reserveringsmodule. Je kunt hier ook jouw contract ondertekenen, vragen stellen en een aantal gegevens zelf aanpassen. In principe zijn in het systeem alleen de dagen en tijden te reserveren waarop we aanwezig zijn.

Bij twijfel of andere vragen kun je ons altijd mailen. We zijn altijd aanwezig bij het halen / brengen van jouw object en zetten het samen binnen of buiten.

Je kunt ons het beste bereiken door de Tilburgse Baan in te rijden vanaf de kruising met de Bredaseweg / Oosterhoutseweg. Vanaf deze kant is de weg verhard tot en met onze oprit.

Vanaf de kruising met de Kalbergseweg / Valkenstraat is de Tilburgse Baan niet verhard en afhankelijk van de tijd van het jaar slecht tot niet begaanbaar.

Ons terrein beschikt over een drietal poorten, die we de oprit, de zijpoort en de achterpoort noemen. De oprit slingert en is voor caravans, campers en dergelijke erg krap. Daarom hanteren we de volgende vuistregels :

  • Als je komt halen kun je het beste over de oprit het terrein oprijden. Na het aankoppelen kun je dan zonder te keren door de zijpoort wegrijden.
  • Als je komt brengen kun je het beste via de zijpoort het terrein oprijden. Deze poort is als we weten dat je komt niet op slot. Na het afkoppelen en in de stalling plaatsen kun je dan via de oprit het terrein weer verlaten.
  • Als je plek in de open loods is, kun je tussen de schuur en de loods door naar je plek rijden
  • Als je plek achter in de open loods of schuur zit, kun je eventueel ook via de achterpoort het terrein op rijden.

Bij aankomst kun je je melden via de bel die zich op de linker voorzijde van de schuur bevindt. We komen dan naar je toe.